Nord-Amerika 

 

 Vår virksomhet i Nord-Amerika (kartet er klikkbart)
Vår virksomhet i Nord-Amerika

Vår oppstrømsvirksomhet i Nord-Amerika styres fra to hovedkontorer - ett i Houston, Texas og ett i Calgary, Alberta.

Vår midtstrøms-, markedsførings- og handelsvirksomhet styres fra kontoret vårt i Stamford, Connecticut. Vi har også kontorer i Anchorage, Alaska, Austin, Texas, Washington, D.C og Williston, Nord-Dakota, samt i St. Johns, Newfoundland, Canada og Mexico City, Mexico. Dessuten eier og driver vi oljeterminalen South Riding Point på Bahamas.

Vi er aktive innenfor noen av de mest spennende områdene for energiressurser i Nord-Amerika, og her fokuserer vi på leting og produksjon på dypt vann, hydrokarboner i leirskifer og tette bergarter, samt tungolje.

Vi har eierandeler i fire produserende offshore-felt i USA og to produserende felt utenfor kysten av Canada. Vi er en av de som er tildelt størst areal i dypvannsområder i Mexico-gulfen og utenfor østkysten av Canada, og vi har en betydelig portefølje av letearealer både som operatør og partner. Vi har også letekonsesjoner i Chukchi-havet i Alaska.