Søknadsfristen for sommerjobb i Statoil  2016  var 31. januar.