Konsekvensutredninger 

Statoil har som mål å drive virksomhet på en måte som sikrer bærekraftig utvikling, og hvor vi bidrar til at miljøskader reduseres. Her ser du noen av aktivitetene vi jobber med for å nå målet.