Statoils hovedregnskapsspråk er IFRS.
Våre årsresultater legges også frem etter norske regnskapsprinsipper.