Statoil logo

Dersom du har spørsmål knyttet til vår logo kan du sende disse via
brandsupport@statoil.com