New Teach First candidates ready  

The Teach First Norway (TFN) programme is set to run for the fifth time in autumn 2014.

Bilde 
Teach First Norway candidates in Oslo 2014: Sigurd Hunstad, Inga Sofie Sårheim, Martin Solhøi Andersen, Karolina Solheimslid Eikås, Åsmund Hartmark Person, Helle Berg Bjørsom, Eline Aasen Tråseth, Rannei Solbak Simonsen, Jon-Henning Aasum, Birgitte Riisøen Erichsen, Eirik Lyngvi, Martin Lamo Dehli, Andreas Stusvik Haug, Anne Kirstine Andersen, Ingvild Sørdal og Matilde Mengkrog Holen (Arne Stormo was not present). (All photos: Fredrik Naumann/AP Images for Statoil)

TFN is a collaborative project between the City of Oslo, the University of Oslo and Statoil. The new candidates all hold a master's degree in science and mathematics subjects. The candidates were presented during a ceremony in Oslo City Hall on 5 May.

The 17 talents who make up this year's TFN class will be working full time as teachers at schools in Oslo while continuing further education.

The first year includes a specially designed undergraduate teacher training programme under the auspices of the University of Oslo. In their second year, the candidates will take part in a management development programme sponsored by Statoil.

After completing the two-year Teach First programme, the candidates will be given the chance to continue working at a school in Oslo. Statoil also offers personal job interviews to candidates who may be interested in working for the company.

This means that some of the candidates may be considered for employment in Statoil after completing the programme, subject to application and assessment.

Bilde

André Steinsett Mathiesen, HR manager in Statoil

"Statoil supports TFN because we want to encourage interest in science and mathematics in general and in our industry specifically. We need increased recruitment of science graduates for education, research and the work force in general. And we want to recruit more women to our industry," André Steinsett Mathiesen, HR manager in Statoil, told the candidates during the opening ceremony.

He highlighted the value of the candidates learning the art of teaching, and creating interest and enthusiasm for science and mathematics at the lower and upper secondary school level.

Statoil's commitment to Teach First is part of the company's focus on science and technology subjects and the talent development programme Heroes of Tomorrow. Through this programme, we support talents within science and technology, sports and culture.

 
 

Teach First Norway

  • Utviklingsprogram for nyutdannede mastergrads-/PhD-studenter fra hele Norge. I prosjektperioden på to år arbeider de som realfaglærere på ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo samtidig som de følger et utfordrende utviklingsprogram.

  • Ved fullført program er kandidatene garantert fast ansettelse i Oslo-skolen samt tilbud om jobbintervju i Statoil
    Statoil støtter programmet for å bidra til å:

    - Styrke kompetansen, resultatene og interessen for naturfag og matematikk blant skoleelever generelt

    - Styrke rekrutteringen til høyere utdanning, forskning og arbeidslivet på kort og lang sikt

    - Styrke bevisstheten rundt den rollen og påvirkningen læreren utgjør, særlig innen naturfag og matematikk