Foreliggende konsekvensutredning er basert på fastsatt utredningsprogram utarbeidet i henhold til petroleumslovens bestemmelser for avvikling og disponering av innretninger på norsk sokkel. Konsekvensutredningen omhandler fast innretning og tilhørende rørledninger på Huldra-innretningene eies av utvinningstillatelsene 051 og 52B ved lisenshaverne Statoil (operatør), Petoro AS, Total E&P Norge AS, ConocoPhillips Skandinavia AS og Talisman Resources Norge. Huldra har produsert gass og kondensat siden 2001.

Produksjonen er nå avtagende og avslutning av driften forventes i 2014.