Reports archive 

Use +, - or "" to refine your search

Results 1-10 of 81.
Date Description
  1. 2014-04-25Årsberetning 2013Statoil Forsikring a.s. - Report Statoil Forsikring a.s er et heleid datterselskap av Statoil ASA, lokalisert i Stavanger. Selskapet har ingen ansatte, men kjøper tjenester fra morselskapet.
  2. 2014-04-01Statoil Kapitalforvaltning 2013Statoil Kapitalforvaltning - Report Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.
  3. 2014-02-19Forslag til program for konsekvensutredning Johan Sverdrup-feltetField developments - Report Johan Sverdrup feltet omfatter produksjonslisensene 501, 502 og 265 i Nordsjøen.
  4. 2014-02-18Concept selection for the Johan Sverdrup field – telephone conference2014 - Report 13 February 2014
  5. 2014-02-18Johan Sverdrup - Eksportrørledninger for olje og gassRørledninger - Report På vegne av rettighetshaverne legger Statoil fram konsekvensutredning for utbyggin...
  6. 2013-10-30The Utsira High Gas Pipeline to the SAGE pipeline system Rørledninger - Report Publisert 30.10.2013
  7. 2013-10-25Hywind ScotlandInternational wind projects - Report Statoil Wind Limited (SWL) is planning a floating offshore pilot wind farm at Buchan Deep, approximately 25 km east of Peterhead on the east coast of Scotland.
  8. 2013-04-03Statoil Kapitalforvaltning 2012Reports - Report Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.
  9. 2013-03-22Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Volve-feltetAvvikling - Report 22. mars 2013
  10. 2013-02-07Creating value from a strong gas position2013 - Report Eldar Sætre, Executive vice president, Marketing, Processing and Renewable Energy