Reports archive 

Use +, - or "" to refine your search

Results 1-10 of 85.
Date Description
  1. 2015-09-30Myanmar Block AD-10Internasjonalt - Report An Initial Environmental Evaluation (IEE) for 2D seismic survey in Block AD-10 offshore Myanmar was submitted to the Ministry of Environmental Conservation and Forestry (MOECAF) in December 2015.
  2. 2015-05-13Årsberetning 2014Statoil Forsikring a.s. - Report Regnskapet for 2014 viser brutto premieinntekt på NOK 2 133 millioner
  3. 2015-03-27Statoil Kapitalforvaltning 2014Statoil Kapitalforvaltning - Report Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.
  4. 2014-11-03Johan Sverdrup – FeltutbyggingJohan Sverdrup – utredninger - Report Johan Sverdrup-feltet PLL 265, PL 501, PL 501B og PL 502 PUD del II Konsekvensutre...
  5. 2014-11-03Johan Sverdrup – Kraft fra landJohan Sverdrup – utredninger - Report Oversendelsesbrev til NVE Kraft fra land til Johan Sverdrup. Konsesjonssøknad og k...
  6. 2014-04-25Årsberetning 2013Statoil Forsikring a.s. - Report Regnskapet for 2013 viser brutto premieinntekt på NOK 2 112 millioner
  7. 2014-04-01Statoil Kapitalforvaltning 2013Statoil Kapitalforvaltning - Report Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.
  8. 2014-02-19Johan SverdrupField developments - Report Johan Sverdrup feltet omfatter produksjonslisensene 501, 502 og 265 i Nordsjøen.
  9. 2014-02-18Concept selection for the Johan Sverdrup field – telephone conference2014 - Report 13 February 2014
  10. 2014-02-18Johan Sverdrup - Eksportrørledninger for olje og gassRørledninger - Report Johan Sverdrup oljerør Plan for anlegg og drift Del II - Tilleggsutredning for Fen...