Reports archive 

Use +, - or "" to refine your search

Results 1-10 of 88.
Date Description
  1. 2016-05-03Utgard – Søknad om godkjenning av oppfylt utredningsplikt for UtgardFritakssøknad - Report Utgard gass- og kondensatfelt er lokalisert I lisensene PL046E og PL046F I blokk 15/8 og P.312 I blokk 16/18 på UK side.
  2. 2016-05-03Utgard – Environmental StatementInternasjonalt - Report The Utgard field is a trans-boundary gas and condensate field with a portion of the total reserves located on the UK side of the border.
  3. 2016-04-06Statoil Kapitalforvaltning 2015Statoil Kapitalforvaltning - Report Statoil Kapitalforvaltning ASA – Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 – 31.12.2015
  4. 2016-02-29Avvikling av Veslefrikk-feltetAvvikling - Report Veslefrikk PL 052 Forslag til program for konsekvens- utredning. Avslutning av vir...
  5. 2015-09-30Myanmar Block AD-10Internasjonalt - Report An Initial Environmental Evaluation (IEE) for 2D seismic survey in Block AD-10 offshore Myanmar was submitted to the Ministry of Environmental Conservation and Forestry (MOECAF) in December 2015.
  6. 2015-05-13Årsberetning 2014Statoil Forsikring a.s. - Report Regnskapet for 2014 viser brutto premieinntekt på NOK 2 133 millioner
  7. 2015-03-27Statoil Kapitalforvaltning 2014Statoil Kapitalforvaltning - Report Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.
  8. 2014-11-03Johan Sverdrup – FeltutbyggingJohan Sverdrup – utredninger - Report Johan Sverdrup-feltet PLL 265, PL 501, PL 501B og PL 502 PUD del II Konsekvensutre...
  9. 2014-11-03Johan Sverdrup – Kraft fra landJohan Sverdrup – utredninger - Report Oversendelsesbrev til NVE Kraft fra land til Johan Sverdrup. Konsesjonssøknad og k...
  10. 2014-04-25Årsberetning 2013Statoil Forsikring a.s. - Report Regnskapet for 2013 viser brutto premieinntekt på NOK 2 112 millioner