Bilde 
Bak fra venstre: Bjørn Tore Godal, Ingrid Elisabeth di Valerio, Stig Lægreid, Wenche Agerup, Roy Franklin, Rebekka Glasser Herlofsen
Foran fra venstre: Lill-Heidi Bakkerud, Jeroen van der Veer, Øystein Løseth,  
Maria Johanna Oudeman (Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil) 


Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten og har ansvar for å etablere kontrollsystemer og sikre at virksomheten drives i samsvar med selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

Styret setter mål for finansiell struktur og vedtar selskapets planer og budsjetter. Saker av stor strategisk eller økonomisk betydning for virksomheten vil bli behandlet i styret, som også har ansvaret for de kvartalsvise regnskaper.

Styret fastlegger selskapets utbyttepolitikk, legger fram forslag til disponering av resultatet for generalforsamlingen og innkaller til denne.

Styret i Statoil har tre underutvalg som fungerer som saksforberedende organ.