Bilde

Statoil ønsker å bidra til at barn og unge får anledning til å utvikle sine talenter, enten det er innen matematikk, på idrettsbanen eller på scenen. Til glede for dem selv og alle oss andre.

Sponsorater

Kriterier: 

 • Prosjekter rettet mot barn og/eller unge må være en del av sponsoratet 
 • Det kan søkes om innenfor disse tre områder: Realfag, sport og kultur 

Statoil sponser ikke: 

 • Søknader som ikke har barn og unge som en definert målgruppe 
 • Søknader som sendes via andre kanaler 
 • Enkeltpersoner/grupper som ikke tilhører en organisasjon/klubb 
 • Kontant betaling 
 • Enkeltstående reiser/turer 
 • Religiøse organisasjoner 
 • Politiske organisasjoner 
 • Aktiviteter som kan utgjøre en fare for personer eller miljø. Inkludert, men ikke begrenset til, kampsport og motorsport 
 • Bygninger/infrastruktur/drift/vedlikehold 
 • Humanitære organisasjoner

Donasjoner 

Statoil donerer ikke til: 

 • Søknader som sendes via andre kanaler 
 • Religiøse organisasjoner 
 • Politiske organisasjoner 
 • Bygninger/infrastruktur/drift/vedlikehold 
 • Kontant betaling 
 • Enkeltpersoner 
 • Enkeltstående reiser/turer 
 • Aktiviteter som kan utgjøre en fare for personer eller miljø. Inkluder, men ikke begrenset til, kampsport og motorsport

Annonser

Forespørsler angående støtte til annonser og profileringsmuligheter rettes til Statoils mediebyrå.

Fagkonferanser 

Omfatter, utstillinger, konferanser, seminarer, messer og lignende 

Statoil støtter fagkonferanser og aktiviteter som 

 • Fremmer grunnleggende fag som er viktige for petroleumsindustrien 
 • Bidrar til bedre samarbeid og forståelse mellom aktører i petroleumsindustrien 
 • Bedrer samarbeidet mellom petroleumsindustrien, forskningsinstitusjoner og læresteder for petroleumsrettede fag

Behandling av søknader

Fra 2014 vil søknader i Norge behandles kvartalsvis. Fordeling av sponsormidler vil finne sted i slutten av mars, juni, september og desember. Søknader vi har mottatt innen 15. mars, juni, september og desember vil bli vurdert. Dette gjelder ikke for fagkonferanser, som behandles fortløpende.