Agbami-feltet utenfor Nigeria kom i produksjon 29. juli 2008.

Feltet forventes å nå en platåproduksjon på 250.000 fat olje per dag i slutten av 2009. De samlede feltreservene anslås til omkring 900 millioner fat oljeekvivalenter.

Statoil har en eierandel på 20,21 % i Agbami. Operatøren Chevron har en andel på 67,30%, mens Petobras eier de resterende 12.49%. Feltet ligger omkring 110 kilometer utenfor kysten av Nigeria. 

Statoil forventer en egenproduksjon fra Agbami på 44.000 fat per dag i platåperioden.

Prosjektet er Nigerias største dypvannsutbygging hittil, med havdyp på ned mot 1.500 meter.

Agbamis flytende produksjonsskip er verdens største FPSO.

Skipet, med en lagringskapasitet på omkring 2,2 millioner fat olje, skal være på stedet i mer enn 20 år.