Tilhørende til Gjøa er det utarbeidet konsekvensutredning for gasseksportrørledning på britisk sokkel

Environmental Statement Gjøa to FLAGS