MILEPÆLER
1979 Oseberg ble funnet med boreriggen Deepsea Saga 
1988  Oppstart Oseberg, 1. desember 
1991 Oppstart av import av gass fra Troll 
1991 Første horisontalbrønn på Oseberg 
1995 Første dedikerte oljeprodusent i Ness-formasjonen 
1997 Tre flergrensbrønner ble ferdigstilt på Oseberg C 
1998  Installasjon av fjernstyrt sonekontroll i første brønn på feltet 
1999 Oppstart Oseberg øst 
1999 Oseberg D knyttes til Oseberg feltsenter med en bro 
2000 Oppstart Oseberg sør 
2000 Oppstart gasseksport fra Oseberg feltsenter 
2002 Satellitt-feltet Tune fases inn til Oseberg D
2004 Hydro får utvidet produksjons- lisens fra 2017 til 2031
2006 Vestflanken subsea-utbygging fases inn til Oseberg B
2008 Satelittstrukturen Delta fases inn til Oseberg D
2012 Dampturbin settes i drift for å redusere CO2 og NOx-utslippene
2013 PUD for et nytt satelittfelt Delta 2 godkjennes