Et fat med olje kostet 14 dollar, folk gikk av seg skoene for å se Rain Man på kino og mobiltelefonene veide mange kilo. Midt i mars samme år gled bøyelasteren Jarena inn Fensfjorden.

Bilde

De aller største tankskipene rommer opptil to millioner oljefat og forlater Mongstad-terminalen med en last til verdi av én milliiard kroner.


 

Fire års bygging ferdig i '88

Med råolje fra Statfjord-feltet kom hun som første skip inn til terminalen på Mongstad i Hordaland.

På brygga sto den vordende terminalsjefen, med kriblende føtter i vernesko. Da Jarena var trygt fortøyd, fikk han høytidelig overrakt terminalen fra byggelederen.

Siden raffineriet åpnet i 1975 har over 53.000 skip lagt til kai her.

Over seks milliarder oljefat har tilbrakt én eller flere netter inne i terminalens seks underjordiske fjellhaller, hver av dem på størrelse med et cruiseskip.

Gode naturforhold
Bilde

Operatør Jostein Haukås er en av dem som sørger for at lasting og lossing skjer trygt og effektivt.


Tomten var perfekt for en råoljeterminal. Raffineriet var allerede i drift der. Samtidig ligger Mongstad nær viktige oljefelt i Norskehavet.

Det ga bøyelasterne kort vei fram og tilbake. Kvaliteten på fjellet gjorde det mulig å sprenge ut enorme lagerhaller for råoljen.

Og i den dype Fensfjorden skraper selv ikke verdens største oljetankere i bunnen.

Gir høyere pris

Tenk deg at du skal selge bilen din. Hvis du har litt tid på deg, kan du vente på den rette handelen. Hvis du derimot må du selge den på dagen, kan du ikke regne med å få like mye betalt for doningen.

Slik er det også med olje. Mongstad-terminalen gir Statoil muligheten til å vente på den beste handelen, fremfor å tømme oljen ut i markedet så fort den kommer opp fra brønnen. 

– Terminalen er "state of the art", selv etter tjue år, mener Kjetil Johnsen, leder for Oljetrading i Stavanger. 

Johnsen understreker viktigheten av terminalens framtid – både i forsyningen av raffineriet på Mongstad og som utskipings-base for råoljesalg.  fakta om mongstad terminal:
  • Sto ferdig våren 1988
  • Europas nest største oljehavn målt i tonnasje
  • Tar inn 190 millioner fat med råolje fra skip i året
  • Gjennom rør fra Troll kommer i tillegg 125 millioner fat olje per år
  • Deler av råoljen raffineres, resten skipes til markedene
  • Tar imot 2.000 skip i året, 250 av disse er råoljeskip