Åsgard ligger på Haltenbanken i Norskehavet, om lag 200 kilometer fra kysten av Trøndelag og 50 kilometer sør for Heidrun-feltet.

Produksjonsskipet Åsgard A var på plass 8. februar 1999 og kunne starte oljeproduksjonen 19. mai. 

Åsgard B er en halvt nedsenkbar innretning som behandler gass og kondensat. Den kom i produksjon 1. oktober 2000.
 
Åsgard C er et lagerskip for kondensat knyttet opp mot feltet.

Åsgard består av forekomstene Midgard, Smørbukk og Smørbukk Sør. I tillegg er gassfeltene Mikkel og Yttergryta knyttet opp mot infrastrukturen på Åsgard.

Midgard ligger i blokkene 6507/11 og 6407/2. Smørbukk og Smørbukk Sør ligger i blokk 6506/11.

Saga påviste Midgard i 1981.  Statoil fant Smørbukk i 1984 og Smørbukk Sør i 1985. I 1995 ble rettighetene til feltet samordnet i en ny eierstruktur med Statoil som operatør.

Største utbygging på norsk sokkel

Samlet sett er Åsgard blant de største utbyggingene på norsk sokkel med sine 63 produksjons- og injeksjonsbrønner fordelt på 19 brønnrammer på havbunnen.

I tillegg produserer Morvin (4 brønner og 2 brønnrammer) og Mikkel (3 brønner og 2 brønnrammer) til Åsgard B.

Havdypet i området er 240-310 meter.

Åsgard A - Produksjonsskip for olje
Åsgard B - Flytende plattform for produksjon av gass.
Åsgard C - Lagerskip for kondensat. Produksjonen fra Kristin og Mikkel-feltet føres til Åsgard C.

Åsgard Blend

På Åsgard produseres olje, kondensat og gass. Olje og kondensat blandes til
en oljekvalitet som kalles Åsgard blend.  Fra lagertanker pumpes væsken over i  tankskip som går i skytteltrafikk mellom feltet og forskjellige raffinerier.
 
Gassen fra Åsgard-feltet sendes gjennom rørledning til Kårstø i Nord-Rogaland. Her blir tyngre komponenter som etan, propan, butan og nafta skilt ut. Tørrgassen sendes videre i rør til kontinentet.

Feltet leverer omkring elleve milliarder kubikkmeter gass hvert år til de mange kundene på kontinentet.

Utbyggingen av Åsgard bestod av fire deler:

  • utbyggingen av Åsgard-feltet i Norskehavet
  • gassrørledningen Åsgard transport, fra Åsgard til gassanlegget på Kårstø i Rogaland
  • Kårstø utbyggingsprosjekt (KEP)
  • gassrørledningen Europipe II, fra Kårstø til Dornum i Nord-Tyskland

Transport

Med Åsgard-utbyggingen ble Haltenbanken knyttet til transportsystemene for gass i Nordsjøen.  Dermed ble den lenge planlagte rørledningsforbindelsen mellom Norskehavet og Nordsjøen realisert. Den økende etterspørselen etter norsk gass på kontinentet har gjort dette mulig. Åsgard-gassen blir transportert i en rørledning til Kårstø i Nord-Rogaland og videre til kundene på Kontinentet gjennom rørledningen Europipe II.

Oljen som produseres fra produksjonsskipet blir fraktet fra feltet med skytteltankere.