Gullfaks fyller 25 år – med stolthet 

Gullfaks er ikke bare et oljefelt, men et viktig symbol for hele Norge som oljenasjon. Feltet var den første utbyggingen Statoil gjorde helt fra A til Å, med 80 prosent norske leverandører. Det var selve ilddåpen vår som oljeselskap. 

Gullfaks har siden oppstart produsert verdier for ufattelige 1100 mrd kroner.  For 25 år siden, nøyaktig klokken 03:00 den 22. desember 1986, startet produksjonen på Gullfaks A, den første av de tre plattformene som ble plassert på feltet. Dermed var grunnlaget lagt for en rekke store bragder opp gjennom årene. 

Gullfaks var Statoils svennestykke i Nordsjøen. Det var det første store feltet vi skulle utvikle helt på egen hånd.
Gullfaks turns 25
Første letebrønn
Grunnstein
Slep
Sammenkobling
Dåp
Milepæler på Gullfaks

Et helnorsk felt: Arbeidsspråket var for første gang norsk. Lisensene kom på norske hender og utbyggingen skjedde via hovedsaklig norske leverandører.

Utslepingen av Gullfaks C-understellet var den tyngste konstruksjonen som noen sinne er fraktet over havet. Vekten var 1.500.000 tonn.

2,2 milliarder fat oljeekvivalenter (350 MSm3) er hentet opp fra reservoaret, som har gitt enorme inntekter til Statoil og Norge.

Gullfaks har markert seg som svært god på økt olje- og gassutvinning og har klart å øke utvinningsprosenten fra planlagte 46 prosent til 61 prosent i dag. Bare de økte ressursene utgjør to og en halv ganger volumet i Visund.

Til Gullfaks-brønnene ble det utviklet en helt ny type skjæreventil som en ekstra barriere i brønnene.

Gullfaks-organisasjonen har utviklet en spesiell type boreteknologi som takler det særegne reservoaret, som er stort, komplekst og oppstykket, med uforutsigbare trykkforhold og grunn gass.

Gulltopp-brønnen i 2008 ble verdens lengste produserende offshore-brønn, 9910 meter lang og 2500 meter dyp.

Gullfaks er blant de første med våtgasskompresjon på havbunnen. Oppstart 2014/2015.

 Fakta om plattformene 
  Gullfaks A  Gullfaks B  Gullfaks C 
 Byggestart 1983  1984  1989 
 Uttauing 1986  1987  1989 
 Produksjonsstart 1986  1988  1990 
 Vanndybde 133 m  142 m  217 m 
 Høyde 270 m  220 m  380 m 
Vekt betongdel 630.000 tonn 254.000 tonn 1.500.000 tonn
Antall senger 330 160 330
Forventet levetid 2030 2030 2030