Bilde

 

Gruppen produserer ca. 850,000 fat (inklusiv NGL og kondensat) per dag fra Norges kontinentalsokkel. Den er også ansvarlig for salg og markedsføring på vegne av den norske stats direkte finansielle interesser (SDFI). I tillegg handler gruppen med tredjeparts olje produsert av andre andelseiere i Nordsjøen.

Selv etter å ha forsynt gruppens to raffinerier på Mongstad i Norge og Kalundborg i Danmark, er Statoil fortsatt verdens tredje største netto selger av råolje.

Statoil har bygget opp et omfattende system for global handel fra selskapets handelskontorer i Stavanger, London, Stamford (Connecticut) og Singapore. Denne organisasjonen gjør det mulig å operere hele døgnet.
 
Stavanger kontoret markedsfører Statoils norske oljekvaliteter i Europa.
London kontoret markedsførerer Statoils andelsproduksjon utenfor Norge, det vil si fra den britiske kontinentalsokkelen, Vest-Afrika og det Kaspiske hav.
 
I nært samarbeid med våre europeiske handelskontorer håndterer vårt kontor i Singapore utskipning av råolje fra Nordsjøen, Vest-Afrika, Middelhavet og Midt-Østen til destinasjoner i Asia. Singapore kontoret markedsfører også råolje fra det Statoil opererte Lufeng feltet i Sør-Kina havet og andre regionale kvaliteter.

Statoils handelskontor i Stamford er ansvarlig for råolje fra Nordsjøen, Vest-Afrika og Middelhavet til det nordamerikanske markedet. Det er også ansvarlig for eventuelle andelsoljer produsert i Nord-Amerika.

Selskapet har to terminaler på Mongstad og Sture, begge strategisk plassert på Vestlandet, nær oljeinstallasjonene i Nordsjøen.