Bilde

Faseoppførsel for brine, dekan og et overflateaktivt stoff.

Polymerer tilsettes vanligvis i injeksjonsvannet for å blokkere ”hovedårer” for det injiserte vannet i reservoaret . Dermed endres og optimaliseres strømningsmønstrene.

Overflateaktive stoffer kan tilsettes injeksjonsvannet for å ”vaske ut" mer olje fra reservoaret.
 
Polymerer øker  fortrengningseffekten ved at en større andel av oljen frigjøres, mens overflateaktive stoffer bedrer utvinningen på mikroskopisk plan ved at kapillærkreftene reduseres i tillegg til at fortrengningseffekten økes.

Tilsetting av vanlige polymerer øker viskositeten i injeksjonsvannet, mens overflateaktive stoffer reduserer grenseflatespenningen mellom olje og vann.

Kjemikaliene (polymerer og/eller overflateaktive stoffer) tilsettes i injeksjonsvannet, som deretter brukes til flømming av reservoaret for å oppnå økt oljeutvinning (IOR).

Statoil undersøker for tiden ulike overflateaktive stoffer fra forskjellige produsenter og arbeider med andre interessenter i bransjen for å utvikle mer effektive og miljøvennlige IOR-kjemikalier.

En evaluering av potensialet for økt oljeutvinning ved polymerflømming pågår på Dalia-feltet i Angola, hvor Statoil er partner.