Bilde

Et nyutviklet, kostnadseffektivt konsept for offshore LNG-anlegg.

Det er imidlertid andre aspekter som det bør tas hensyn til, f.eks.:

  • et flytende anlegg må være mer kompakt enn tilsvarende anlegg på land
  • man står overfor helt spesielle utfordringer med hensyn til energiforbruk
  • sikkerhetsaspektet er avgjørende

For å kunne oppfylle disse kravene vurderer Statoil muligheten for å kombinere en patentert oppfinnelse med selskapets egen ekspertise på stigerørsteknologi.

Den patenterte oppfinnelsen gjelder bruk av karbondioksid som et drivmedium i forkjølekretsen, i stedet for propan som benyttes i dag.

Karbondioksid har to fordeler:

  • det brenner ikke, en vesentlig sikkerhetsfaktor,
  • for det andre har det større trykk enn propan, og dermed større tetthet.

Det at det har større tetthet, gjør at noe av utstyret kan bygges mindre. En ulempe er imidlertid at energiforbruket er større. Det er her den andre ideen kommer inn.

Ved å bruke stigerørsteknologien kan sjøvann trekkes opp fra 1 000 meters dyp og brukes til generell kjøling. Temperaturen på sjøvannet overstiger sjelden 6oC, selv ved ekvator, hvor overflatetemperaturen kan være oppe i 30oC.

På denne måten kan energiforbruket reduseres til under 5 % ved forkjøling med karbondioksid i stedet for eller propan.

Testanlegget er bygget av Statoil og Linde og er en oppfølging av samarbeidet med Snøhvit.