Statoil har et langsiktig perspektiv på sin virksomhet i Venezuela. Vi har vært til stede i landet siden 1994, og har investert over 1 milliard dollar. Våre forpliktelser er langsiktige.

Vi har en eierandel på 9,67 % i prosjektet Petrocedeño (tidligere Sincor), som er det største og mest avanserte prosjektet for utvinning av ekstra tung råolje i Venezuela.

Prosjektets oppgraderingsanlegg ligger ved Jose-komplekset øst i Venezuela. Anlegget omdanner nærmere 200.000 fat av den tunge råoljen per dag til om lag 180.000 fat syntetisk råolje av høy kvalitet. I tillegg produseres det 6.000 tonn koks og 900 tonn svovel som biprodukter for salg på det internasjonale markedet.

Etter at Statoil fullførte borefasen i blokk 4 i Plataforma Deltana-området, ble Cocuina-funnet holdt tilbake av partnerne. En sluttevalueringsrapport ble godkjent av myndighetene i august 2009. Hovedkonklusjonen var at samordningen av Cocuina og Manakin (Trinidad og Tobago) er nødvendig før ytterligere teknisk arbeid kan gjennomføres. Statoil gir teknisk støtte til olje- og energidepartementet i Venezuela i samordningsprosessen.

Bortsett fra disse aktivitetene arbeider vi videre med nye forretningsmuligheter innen utvinning av ekstra tung råolje på land og utvikling av gassverdikjeder. Vi satser på videre vekst i Venezuela, og en ytterligere utvidelse av Statoils virksomhet i landet passer godt sammen med selskapets satsingsområde.

I tillegg til utviklingen av vår kjernevirksomhet i Venezuela, har vi også utviklet en omfattende portefølje av prosjekter innen samfunnsansvar rettet mot utdannelse, miljø, forebygging av HIV/Aids, utvikling av lokalsamfunn og overføring av teknologi.