Utdannelse:

Videregående 1 (VG1) Teknisk industriell produksjon eller videregående 1 (VG1) elektrofag, som påbygges med videregående 2 (VG2) produksjon og industriteknikk, deretter følger 24 måneders læretid i bedrift.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil variere avhengig av produksjon, maskinutrustning, arbeidsfordeling og organisasjonsform. Arbeidet består i å sveise sammen detaljer til større komponenter eller konstruksjoner som bygg, broer, skip eller oljeinstallasjoner.

Sveiseren utfører sveisearbeid i samsvar med arbeidsbeskrivelser, prosedyrer, tegninger og standard-blad. Sveiseren må kunne arbeide selvstendig og planlegge å gjennomføre arbeidsoppdrag.

Sveisefaget er regulert av flere sertifikater på forskjellige kompetanseområder. Sveiseren må beherske en rekke ferdigheter for å kunne utføre et fagmessig sveisearbeid på ulike områder. Du lærer om materialene for å kunne vurdere å utføre ulike sveisemetoder, manuelle og automatiske sveisemaskiner samt justering og daglig vedlikehold av disse. Du lærer å kontrollere ditt eget arbeid både visuelt og ved hjelp av ultralyd, penetrerende væsker, magnetpulver og røntgen.

Passer for deg som er:

Kvalitetsbevisst, nøyaktig og tålmodig.