• Det er mulig å redusere CO2-utslippene med 50 %. Erstatt kull med naturgass i elektrisitetsproduksjon

  Les mer
 • Å utrydde fattigdom og å sikre en bærekraftig framtid er de viktigste utfordringene i vår tid. - Jim Yong Kim, M.D. Ph.D., president i Verdensbanken

  Les mer
 • Statoil har lagret 25 % av de 80 millioner tonn CO2 som er fanget og lagret på verdensbasis.

  Les mer
 • Vi vil skape varige verdier i lokalsamfunnene

  Les mer
 • Hywind – Statoils fullskala prototype på en flytende vindturbin

  Les mer

Kan et olje- og gasselskap være del av en bærekraftig energiframtid?

Olje og gass vil være en viktig del av energimiksen i flere tiår framover. Statoil arbeider aktivt for å redusere klimautslipp, sette en pris på karbon, utvikle ressurser på en ansvarlig måte, og skape varige verdier i lokalsamfunnene. Vår industri er en nødvendig del av løsningen. Statoil har som mål å bli anerkjent som verdens mest karboneffektive olje- og gassprodusent, og for å skape varige verdier i lokalsamfunnene.

Verden trenger mer energy

Vår respons – karbonutfordringen

Selv i en lavkarbonverden vil vi ha behov for olje og gass, fordi etterspørselen etter energi i veden øker kraftig. Produksjonen fra eksisterende oljefelt går ned med seks prosent i året, så det haster derfor å finne nye felt bare for å erstatte denne kapasiteten. Vi er verdens mest karboneffektive oljeprodusent – og det er en posisjon vi har tenkt å beholde. Samtidig investerer vi i fornybar energi og lavkarbonteknologi.
Mer om Klima

 • I en bærekraftig verden vil vi trenge mye mer gass enn vi gjør i dag
 • Kull bør byttes ut med gass i generering av kraft
 • Gass kan være et komplement til varierende (intermittent) fornybar energi gjennom å gi forsyning av grunnlast
 • Gass med karbonfangst (CCS) har en plass i den langsiktige energimiksen
 • Olje er nødvendig for å drive transport, men også i matproduksjon, plast og andre produkter vi bruker hver eneste dag.
 • Vi må finne og produsere mer olje for å erstatte produksjonsnedgangen på eksisterende felt
 • Norsk sokkel er ledende på karboneffektiv produksjon av olje og gass
 • Renere gass: På lang sikt må også gassen avkarboniseres.
 • Energieffektiv olje: En stor del av teknologiutviklingen vår dreier seg om energieffektivitet, reduksjon av utslippsintensitet og havbunnsoperasjoner
 • Fornybar energi: Vi har allerede gjort store investeringer i vindkraftparker utenfor kysten av Storbritannia, som vil forsyne mer enn 500.000 husholdninger med kraft.

Vår respons - lokalsamfunn

I Statoil ønsker vi å skape varige verdier for lokalsamfunnene. Ansvarlige selskaper sikrer at naturressurser gir nytte for samfunnet, og vår erfaring fra Norge gir et solid grunnlag for det.

Vi vil fortsette å involvere oss i lokalsamfunnene som blir berørt av vår virksomhet for å oppnå aksept og legitimitet blant befolkning og myndigheter, enten det er i Norge, Brasil, Vest- og Øst-Afrika, Nord-Amerika eller andre steder vi driver virksomhet.
Please read our community stories here

 • We have developed 5 important promises til lokalsamfunnene, som blant annet gjelder ressurseffektivitet, vern av lokalmiljøet, lokale muligheter, menneskerettigheter og åpenhet
 • Vi vil sikre fremragende ressurseffektivitet
  Vi deler landområdene, vannet og økosystemene rundt oss med samfunnet. Vi bruker ressursene effektivt, og sørger for gjenbruk eller gjenvinning der det er mulig. Mer om Ressurseffektivitet
 • Vi vil forhindre skade på lokalmiljøet
  Vi har høye standarder for avfallshåndtering, utslipp til luft og innvirkning på økosystemer – overalt hvor vi har virksomhet. Mer om Miljøkonsekvenser
 • Vi vil skape lokale muligheter
  Vi bidrar til at naturressursene i et land eller et lokalsamfunn blir omgjort til inntekter, kompetanse, infrastruktur og arbeidsplasser. Mer om Lokale muligheter
 • Vi vil respektere arbeids- og menneskerettigheter – slik at det vi gjør ikke får ugunstige konsekvenser for noen uten at de har tilgang på erstatning. Mer om Menneskerettigheter
 • Vi vil være åpne og transparente – slik at folk kan se hva vi gjør, særlig hvilke inntekter vi skaper, og miljøarbeidet vi driver. Mer om åpenhet

  Visste du...?

 • 90%

  Oljebasert drivstoff vil fortsatt stå for 82 % av energien som brukes til veitransport fram til 2040. (Kilde: IEA)
 • 20 millioner tonn
  Statoil har lagret 25 % av 80 millioner tonn CO2 som så langt er lagret på verdensbasis
 • Vindkraft på dypt vann
  Statoil har utviklet Hywind, verdens første fullskala, flytende vindturbin, som tåler 19 meter høye bølger.

  Visste du...?

 • No. 1
  Statoil ble rangert som nr. 1 på Global 100 Index over verdens mest bærekraftige energiselskaper i 2014, og som nummer fire av alle selskaper. (Kilde: Corporate Knights, 2014)
 • 20 ganger
  Verden vil trenge nye oljefelt som tilsvarer 20 ganger dagens oljeproduksjon i Norge i 2035 – selv i et lavkarbonscenario.
 • Effektiv gass
  Gass gir bare halvparten så mye CO2-utslipp som kull, og karbonfangst kan gjøre gass aktuelt i hundre nye år.

Ofte stilte spørsmål

Burde ikke verden bruke mindre energi?
Hva kan egentlig et oljeselskap gjøre med klimaendringene?
Hva gjør dere for å støtte opp om karbonprising?

Se svarene på disse og flere andre spørsmål