Gullfaks-feltet ligger i blokk 34/10 i den nordlige delen av Nordsjøen.
Hovedfeltet er bygd ut med tre store produksjonsplattformer med betongunderstell.

Gullfaks A-plattformen startet produksjonen 22. desember 1986, Gullfaks B den 29. februar 1988 og Gullfaks C den 4. november 1989.

Oljen som produseres, lastes i bøyer på feltet, mens gassen blir transportert i rørledning for behandling på gassanlegget på Kårstø i Rogaland. Derfra går gassen til eksport.

Gullfaks A benyttes også til lagring og utskiping av stabil råolje fra feltene Vigdis og Visund.

Olje og gass fra Gullfaks B overføres til A og C for behandling og lagring.

Siden juni 1994 har Gullfaks C mottatt og behandlet olje fra feltet Tordis.

Produksjonsrekorden på feltet ble satt den 7. oktober 1994, og var på 605.965 fat olje.

Satellittfeltene Gullfaks Sør, Rimfaks, Skinfaks og Gullveig er bygd ut med undervannsbrønner som blir fjernoperert fra Gullfaks A- og C-plattformene.

Utvinningsgraden på Gullfaks er 59 prosent, men målet er å øke denne til 62 prosent.

Blant tiltakene for økt utvinning inngår horisontale og langtrekkende brønner, ny teknologi innen komplettering og sandkontroll og alternerende vann- og gassinjeksjon.

Gullfaks ble tildelt i 1978 til de tre norske selskapene Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum, med Statoil som operatør. Det var første gang myndighetene valgte en ren norsk sammensetning av rettighetshavere.  Interessen for blokk 34/10 var meget stor. Før tildelingen gikk den under betegnelsen Gullblokken.