Huldra er det første Statoil-opererte feltet uten fast bemanning. Styringen skjer fra Veslefrikk B-plattformen.

Gass- og kondensatfeltet Huldra er bygget ut med en brønnhodeplattform og ble satt i produksjon i november 2001. Feltet ligger i blokkene 30/2 og 30/3 om lag 16 kilometer fra Veslefrikk-feltet.

Gassen fra Huldra transporteres i en egen 140 kilometer lang rørledning til Heimdal-feltet, der den behandles og sendes videre i rørledning til kontinentet.

Kondensatet transporteres i rørledning til Veslefrikk for prosessering.

Statoil påviste forekomstene i 1982. Utbyggingen av feltet startet våren 1999. Aker Verdal bygde stålunderstellet, som ble slept ut og satt på plass sommeren 2000.

Boreriggen Mærsk Gallant startet boring like etter. Plattformdekket ble bygget på Kværners verft i Stavanger. Det ble fraktet ut og satt på plass våren 2001.