Norne-feltet i Norskehavet ble satt i produksjon 6. november 1997.
Norne-feltet befinner seg i en lisens som ble tildelt i 1986 og omfatter blokkene 6608/10 og 6608/11. Vanndypet på Norne-feltet er 380 meter og a vstanden til Heidrun-feltet er 85 kilometer.

Feltet er bygd ut med et produksjons- og lagerskip tilknyttet brønnrammer på havbunnen. Fleksible stigerør fører brønnstrømmen til skipet. Skipet dreier rundt en sylinderformet dreieskive (turret) som er forankret til havbunnen. Stigerør og kontrollkabler er også knyttet til denne. Skipet har prosessanlegg på dekk og lagertanker for olje.

Fra februar 2001 er det blitt eksportert gass fra Norne. Gassen transporteres gjennom rørsystemene Norne gasseksport og Åsgard transport via Kårstø i Nord-Rogaland til kontinentet. Fra feltet til ilandføringsstedet i Dornum i Tyskland er det drøyt 1400 kilometer.