SNORRE

Snorre omfatter blokkene 34/4 og 34/7 i Tampen-området og har produsert olje og gass siden august 1992.

Feltet består av plattformene Snorre A og Snorre B.

Snorre A

Stålplattformen Snorre A er en integrert bore-, produksjons- og boligplattform som er forankret til havbunnen med strekkstag.

Delvis stabilisert olje og gass fra Snorre A transporteres i rørledning til Statfjord A-plattformen for endelig prosessering.

Oljen føres om bord i tankskip, mens gassen sendes videre til kontinentet via rørsystemet Statpipe og til St Fergus, Skottland gjennom rørsystemet Tampen Link

Snorre B

Snorre B-plattformen ble satt i produksjon i juni 2001.

Den halvt nedsenkbare bore-, produksjons- og boligplattformen ligger rundt sju kilometer nord for A-plattformen.

Olje fra Snorre B sendes gjennom en 45 kilometer lang rørledning til Statfjord B for lagring og utskiping.

En del av gassen injiseres i reservoaret, resten transporteres i rørledning via Snorre A til Statpipe-systemet og til St Fergus, Skottland gjennom rørsystemet Tampen Link