Troll-feltet ligger i nordre del av Nordsjøen, om lag 65 kilometer vest for Kollsnes i Hordaland.  Feltet strekker seg over et område på 750 kvadratkilometer i blokkene 31/2, 31/3, 31/5 og 31/6 i Nordsjøen.

Troll er selve hjørnesteinen i norsk gassproduksjon og det største gassfunnet som er gjort i Nordsjøen.  Feltet inneholder om lag 40 prosent av de samlede gassreservene på norsk kontinentalsokkel.

Troll er også blant de største oljefeltene på den norske kontinentalsokkelen; i 2002 var oljeproduksjonen på over 400.000 fat per døgn

Statoil er driftsoperatør for Troll A-, B- og C-plattformen og ilandføringsrørene, mens Gassco er operatør på vegne av Gassled for gassbehandlingsanlegget på Kollsnes. Statoil er teknisk tjenesteyter for driften av Kollsnes.

Det er ventet  at de enorme gassreservoarene 1400 meter under havoverflaten vil kunne produsere i minst 70 år. 

Funn påvist i 1979

Norske Shell ble utnevnt til operatør da blokk 31/2 ble tildelt i april 1979. Et stort gassfunn med en underliggende oljesone ble påvist senere samme år. Blokken ble erklært kommersielt drivverdig i 1983.  Naboblokkene ble tildelt Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum i 1983.

32 prosent av Troll-feltets reserver befinner seg i blokk 31/2, mens de øvrige 68 prosent er i de tre andre blokkene.  I konsesjonsbetingelsene for blokk 31/2 ble det slått fast at Statoil kunne overta som operatør åtte til ti år etter at feltet ble erklært drivverdig.

I 1985 ble lisensene samordnet, slik at Troll kunne utvikles som én enhet. Statoil overtok som operatør av Troll Gass 19. juni 1996, mens Hydro startet produksjonen fra Troll Olje høsten 1995.