Olje- og gassfeltet Visund, i blokk 34/8 og 34/7, ligger 22 kilometer nordøst for Gullfaks-feltet i Tampen-området. Produksjonen startet våren 1999.

Feltet er bygget ut med en flytende bore-, prosesserings- og boligplattform. Brønnene på feltet er knyttet til plattformen med fleksible stigerør.

Oljen går i rørledning til Gullfaks for lagring og eksport. Gasseksporten til kontinenten startet 7. oktober 2005.

Visund Sør
Visund Sør er et olje- og gassfelt som består av funnene Pan og Pandora og ligger 10 kilometer fra både Gullfaks C og Visund A-plattformene. Feltet er utbygd med et undervannsanlegg og knyttet til Gullfaks C for prosessering. Volumene på Visund sør er beregnet til rundt 67 millioner fat.

Visund Sør begynte å produsere i november 2012.

Visund Nord
Visund Nord er et olje- og gassfelt om lag 10 kilometer fra Visund A-plattformen. Feltet er bygget ut med en standard havbunnsramme med to brønner koblet til Visund A-plattformen. Forventede utvinnbare reserver er om lag 29 millioner fat oljeekvivalenter. 

Visund Nord begynte å produsere i november 2013.