Bilde

Mulighetsstudien blir en del av grunnlaget når Aasta Hansteen-prosjektet (tidligere Luva) skal etablere målsetninger og tiltak med hensyn til lokale og regionale anskaffelser.

Petro Arctic, som er Nord-Norges største leverandørnettverk, vil se etter potensielle leverandører i nord innenfor alle faser av et prosjekt, med hovedvekt på utbygging, og videre inn i driftsfasen.

Det legges spesielt vekt på leverandørenes kompetanse med relevans for utbyggingsfasen. Studien skal derfor kartlegge kapasitet, sertifiseringer, tidligere leveranser, kompetanse, eksisterende og nye allianser.

Videre blir det lagt vekt på hallkapasitet for sveising og mekanisk arbeid, tilgjengelighet på kai og baser samt andre kompetansefaktorer som vil kunne ha betydning.

- Det er viktig for oss å få en oversikt og vurdering av hvilke bedrifter i vår nordlige landsdel som kan bidra til utbygging og drift av Aasta Hansteen. Vi tror det er et stort engasjement i det lokale næringslivet, og at feltet vil bidra til industriutvikling i nord, sier Torolf Christensen, Statoils direktør for Aasta Hansteen.

– De største og mest langsiktige ringvirkningene vil komme i driftsfasen, selv om investeringene i byggeperioden er betydelige, sier Christensen.

Statoil har ved konseptvalg estimert utbyggingsinvesteringene av Aasta Hansteen-feltet i området  34 milliarder kroner (2011).

Statoil og partnerne vil  i forbindelse med investeringsbeslutning tildele kontrakter for dekk/prosessanlegg (topside), skrog for SPAR FPSO, undervannsproduksjonssystemer, kraft- og kontrollkabler, produksjonsrørdesign, marine operasjoner og boring. For hovedkontraktørene vil leverandøroversiktene fra mulighetsstudien være et viktig verktøy i valg av lokale underleverandører.

Fakta om Aasta Hansteen

Gassfunn på 1300 meters dyp i Vøring-området, 300 kilometer fra land

Antatt utvinnbart volum: 47 milliarder standard kubikkmeter gass

Gassen er tørr og har lavt CO2-innhold

Det er 140 kilometer til nærmeste installasjon (Norne) og 480 kilometer til landanlegget Nyhamna

Funnet ble påvist i 1997, Statoil operatør fra 2006

Forventet oppstart slutten av i 2016

Partnere er Statoil (75 prosent), Exxon Mobil E&P AS (15) og ConocoPhillips (10)