Kraftvarmeverket på Mongstad startet produksjonen i desember 2010. Anlegget var en del av Energiverk Mongstad prosjektet som også bygget en gassrørledning fra Kollsnes til Mongstad samt gjennomførte en oppgradering av raffineriet prosessanlegg. Kraftvarmeverket eies i dag 100% av Statoil.

Kraftvarmeverket forsyner raffineriet på Mongstad med elektrisitet og varme, og etter avtale med eierne i Troll-lisensen, forsyner det elekrisitet til Troll A-plattformen og gassbehandlingsanlegget på Kollsnes via elekrtisitetsnettet.

Hovedideen bak Energiverk Mongstad prosjektet var å styrke Mongstad-raffineriets energieffektivitet og forbedre leveransesikkerheten for elektrisitet i regionen.

Ved maksimal utnyttelse har kraftvarmeverket en kapasitet til å levere 280 megawatt (MW) elektrisitet og om lag 350 MW varme.