Mongstad råoljeterminal nær Bergen er landets største målt i årlig tonnasje. Terminalen drives av Statoil og eies av Petoro og Statoil.

Mongstad råoljeterminal mottar og håndterer all råolje fra Troll B og C, Kvitebjørn- og Fram-områdene gjennom Troll I- og II-rørledningene.

Hoveddelen av råoljen fra Heidrun sendes til Mongstad-terminalen. Dette gir terminalen en viktig rolle i verdikjeden for norsk råolje ved at oljen mellomlagres før eksport til kunder i Nord-Amerika, Europa og Asia.

Anlegget gir Statoil stor fleksibilitet i planleggingen av tidspunktene for og mengden råolje som skal skipes. Dette er viktig for markedsføringen av norsk råolje utenfor Nordvest-Europa.

I tillegg til mellomlagring er Mongstadterminalen et pålitelig og effektivt sted for omlasting av lyse og mørke petroleumsprodukter i Nordsjøen. Denne tjenesten tilbys til alle befraktere som er godkjent gjennom Statoils sikkerhetsklareringssystem.

For mer informasjon og kontaktinformasjon, se vedlegg.