Raffineriet på Mongstad i Hordaland er et moderne, høyt oppgradert oljeraffineri med en kapasitet på nærmere 12 millioner tonn råolje per år.

Raffineriet er det største i Norge, og det er middels stort i europeisk sammenheng. Det eies av selskapet Mongstad Refining, hvor Statoil eier 100 prosent.

Mesteparten av råoljen som raffineres på Mongstad kommer fra norsk sokkel. Den største produksjonen er bensin, dieselolje, flydrivstoff og andre lette petroleumsprodukter. De tyngste komponentene i råoljen går blant annet til produksjon av petrolkoks, som er et viktig råstoff til anodeproduksjon i norsk aluminiumindustri.

Bensinproduksjonen på Mongstad tilsvarer halvannen gang det norske forbruket.

Mesteparten av produksjonen fra raffineriet går til eksport, særlig til det europeiske kontinentet.

Den eldste delen av Mongstad-raffineriet ble bygget i begynnelsen av 1970-årene. Etter at anlegget ble utvidet i 1989, økte prosesskapasiteten fra 6,5 til 10 millioner tonn råolje per år. Takket være kraftverket økte kapasiteten til nærmere 12 millioner tonn råolje i 2011.

Et nytt anlegg for fjerning av svovel fra diesel og gassolje ble tatt i bruk i mars 1996. Høsten 1997 ble et anlegg for reduksjon av benzen satt i drift. Disse anleggene sørger for at produktene fra Mongstad møter de nyeste EU-kravene på dette området.

Våren 2003 sto et nytt anlegg for fjerning av svovel fra bensin ferdig. Statoil Mongstad kunne dermed levere bensin som tilfredsstilte de nye EU-kravene fra 2005.

På Mongstad driver Statoil også en råoljeterminal med lagerkapasitet på 9,5 millioner fat.

Havneanlegget på Mongstad er Norges største målt i tonnasje, og Europas nest største oljehavn etter Rotterdam i Nederland.