Bilde
– De første testene ble gjennomført i et småskalaanlegg i et laboratorium på Herøya. Testene var vellykket, men 3C-teknologien er fortsatt tidlig i forskningsstadiet, sier Karl Johnny Hersvik, forskningsdirektør i Statoil. 

– Vi fortsetter testingen frem til sommeren og vil senere ta stilling til om vi, eventuelt sammen med andre aktører skal gjennomføre et større pilotprosjekt for 3C-teknologien, sier han. 

– Vi må gjennomføre et omfattende test- og forskningsprogram for å avklare om 3C-teknologien vil kunne levere på våre ambisjoner. Det kreves betydelig mer arbeid før vi vet mer om denne teknologien kan videreføres, sier Hersvik.

3C-teknologi baserer seg på fangst av CO2 fra røykgass (post combustion removal) med en aminløsning i et kompakt fangstanlegg.

Statoil har søkt om tre patenter knyttet til 3C-teknologien. Patentsøknadene ble offentliggjort i januar.

Dersom den videre testingen viser seg å være vellykket, vil Statoil henvende seg til leverandørindustrien for å få samarbeidspartnere som kan utvikle teknologien videre og gjøre den tilgjengelig i markedet. 

– Vår rolle er å være teknologibruker av CO2-fangstteknologi. Som bruker er vi avhengig av at teknologi utvikles slik at kostnader reduseres. Samtidig er det viktig med økt konkurranse i leverandørmarkedet . Statoil har ingen ambisjon om selv å bli en kommersiell leverandør av CO2-fangstteknologi basert på vårt patent for 3C-teknologien. Målet er å bidra til raskere teknologiutvikling innen et område som er viktig, sier Hersvik.

Dersom videreutviklingen er vellykket, forventer Statoil at det vil ta flere år før teknologien kan være klar for markedet.

3C-prosjektet ble påbegynt i 2007 og er finansiert blant annet med statlig støtte fra CLIMIT-programmet som forvaltes av Gassnova 

– Bidraget fra Climit-programmet har vært veldig viktig for at Statoil har kunnet videreutvikle våre ideer med 3C-teknologien, sier Hersvik.