Hvordan og hvorfor

Det pågår store endringer i vår bransje, og de skjer raskere enn noen gang. Grunnleggende forandringer i industrien, markeder og politikk kommer i tillegg til utfordringene ved å skape et lavutslippssamfunn. Som selskap må vi ta modige valg. Her forklarer vi tenkningen bak vår strategiske retning. 

I Statoil ser vi på disse endringene som muligheter for å forme og forbedre morgendagens energibransje. Vi ønsker å gå foran som et eksempel for hvordan olje- og gassindustrien må utvikle seg, vise lederskap og vise vei til og bedre løsninger.

CEO ELdar Sætre 2017
Foto: Ole Jørgen Bratland

Eldar Sætre
Konsernsjef i Statoil ASA 

Vi er et energiselskap dedikert til høy verdiskaping i en lavkarbon fremtid.

Vi vil maksimere og utvikle verdien av vår unike posisjon på norsk sokkel samt vår internasjonale olje- og gassvirksomhet. Sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp setter premissene for alt vi gjør. 

Innen 2030 forventer vi at fornybar energi og lavkarbon-løsninger vil utgjøre 15-20% av våre investeringer.

Vi er et verdibasert selskap hvor aktive og ansvarlige medarbeidere jobber sammen for å forme energiframtiden. 

Vi arbeider hardt for å bli anerkjent som industriledende innen sikkerhet, og vi mener at ulykker og hendelser som påvirker personer, miljø og eiendeler kan unngås. Vår visjon er null skader.

Vi arbeider for å unngå personskader og storulykker, og målet om null skader er blitt en del av vår tenke- og arbeidsmåte der vi fokuser sterkt på kontinuerlig forbedring. Sikkerhetsstandardene vi har i dag bygger på erfaringer og hendelser fra store operasjoner og prosjekter vi har gjennomført de siste 40 årene.

Vi vil utvikle oss til å levere høy verdiskaping med et lavt karbonavtrykk. Prinsippene under veileder oss å utvikle et robust og fremtidsrettet Statoil mot 2030 og forbi.  

Kapasitet til positiv kontantstrøm til enhver tid

Fleksibilitet i investeringsprogrammet

Skape verdier gjennom konjunktursvingninger

Lavt karbonavtrykk som konkurransefortrinn

We believe a low carbon footprint will make us more competitive in the future. We also believe there are attractive business opportunities in the transition to a low carbon economy.

Statoil wants to be a part of this transformation in order to fulfil our purpose of turning natural resources into energy for people and progress for society.

Our strategy focuses on high value and low carbon. Embedded in the strategy is a set of principles to guide our decision-making. One of these principles is that we should leverage our low carbon advantage.

Our Climate Roadmap explains how we plan to achieve this and how we will develop our business, in support of the ambitions of the Paris Climate Agreement.

By 2020 we expect up to 25% of research funds to be devoted to new energy solutions & energy efficiency

Aiming to achieve annual  CO2 emission reductions of  3 million tonnes by 2030 compared to 2017.

By 2030 new energy has the potential to constitute around 15-20% of investments/annual capex

CO2 emission reductions of 3 million tonnes per year by 2030

Portfolio carbon intensity of 8kg CO2/boe by 2030

Methane emissions from the Norwegian gas value chain below 0.3%

Eliminate routine flaring by 2030
 

New energy solutions with potential to represent around 15-20% of capex by 2030

Up to 25% of research funds to NES and energy efficiency by 2020

Invest USD 200 million through our new energy ventures fund

Partner in the USD 1 billion OGCI Climate Investments

Continued support for carbon pricing

Minimum internal carbon price of USD 50 per tonne C02

Climate risk and performance embedded into strategy, incentives and decision-making 

Amplifying our climate actions through collaboration
 

Curious to find out more? See the video of Bjørn Otto Sverdrup - Senior Vice President of Sustainability in Statoil - discussing our climate roadmap towards 2030

Vi står overfor stadig mer krevende forretningsutfordringer. De hydrokarbonene som er igjen ligger i stadig mer fjerntliggende områder, på dypere vann og i mer værharde omgivelser.

Energiselskaper som vårt må ha effektiv risikostyring i undervannsoperasjoner, takle usikkerhet i letevirksomheten, forbedre utvinningsgraden og samtidig redusere kostnadene for fortsatt å være lønnsomme. Alt dette må vi klare uten å gjøre skade på folk, miljø, lokalsamfunn eller materielle eiendeler, og i samsvar med ambisiøse mål for karboneffektivitet.

Vi tror at svaret på alle disse utfordringene ligger i bruk av innovativ teknologi. Ta for eksempel 4D-modellering, innovativ boring på ultradypt vann og prosjekter for karbonfangst og lagring—som alle er eksempler på ny teknologi vi har utviklet i Statoil. 

Vi har mer enn 40 års erfaring med å overvinne utfordringer i et av de mest ugjestmilde miljøene på jorden—norsk kontinentalsokkel—og dette har naturligvis formet oss. Det har gitt oss en positiv holdning som gjør at vi går løs på alle problemer i troen på at de kan løses. Og med samarbeid og engasjement blir problemene løst på nye og overraskende måter.

Kostnadseffektive løsninger

Alle i vår bransje står overfor nye realiteter. Usikkerheten har økt i kjølvannet av fallende oljepriser og økende bekymring for karbonutslipp og klimaendringer. Samtidig har stadig mer komplekse ressurser, overspesifisering og økt kompleksitet fra myndigheter skapt en oppadgående kostnadsspiral.

Vårt svar på dette er å standardisere virksomheten vår, forenkle løsninger og satse på aktiviteter som gir verdiskaping. Vår ambisjon er å være effektiv og konkurransedyktig til enhver tid.

Økt utvinning

Vi vil forsøke å ta utvinningsgraden opp på et nytt nivå. Vi er allerede i en lederposisjon når det gjelder økt oljeutvinning (IOR), med en forventet gjennomsnittlig utvinningsgrad på hele 50% for oljefeltene på norsk sokkel, mens verdensgjennomsnittet ligger rundt 35%. Vi tror imidlertid det er mulig å gjøre det enda bedre, og ambisjonen vår er nå å utvinne 60%.

Det krever at vi fortsetter med innovasjon. Vi har etablert et ledende IOR-senter i Trondheim, som skal hjelpe oss med å øke utvinningsgraden enda mer.

Samarbeid med GE

Økt samarbeid går som en rød tråd gjennom de forbedringene vi gjør. Teamene våre arbeider sammen på nye måter, på tvers av selskapet, med myndigheter og med andre aktører i bransjen. Et godt eksempel er det samarbeidet vi har med GE.

Vi har gått sammen for å finne ny og effektiv lavkost-teknologi for produksjon av olje og skifergass, samtidig som vi reduserer utslipp. Vi tror at utfordringen om en enda mer effektiv og bærekraftig energiproduksjon er for stor til at en aktør skal klare det alene. Det er grunnen til at samarbeid er en nøkkelfaktor når det gjelder å oppnå viktige, positive endringer.

Innovasjon: Statoil Innovate

Innovasjon handler om muligheter. Oppgaven med å dekke behovet for energi gir enorme muligheter for til å skape oppfinnelser, innovasjon og forbedringer. "Innovate" er Statoils kanal for oppgavedrevet, åpen innovasjon, der målet er å oppfordre eksterne eksperter til å ta med seg sine ideer og samarbeide med oss.

I tillegg til oppgaveeieren samarbeider vi tett og tverrfaglig med kolleger for å sikre en evalueringsprosess med høy kvalitet og en smidig overlevering til relevante investerings-, utviklings- eller gjennomføringsløp.

Statoil Technology Invest

Teknologi og innovasjon er avgjørende for at vi skal nå våre ambisiøse mål for produksjon og effektivitet innen 2020. Statoil Technology Invest (STI) ser etter nye selskaper med spennende teknologi, som vil forbedre effektiviteten i Statoils virksomhet innenfor olje, gass eller fornybar energi.

Gjennom egenkapital og aktiv styredeltakelse i disse små selskapene hjelper vi ledelsen med den videre utviklingen slik at de kan bli lønnsomme og uavhengige leverandører til Statoil og resten av energisektoren.

* Alle fakta og tall er hentet fra vår siste årsrapport med mindre en annen kilde er oppgitt.