Det skjer større endringer i energisektoren enn noen sinne. Geopolitikk, klimaendringer og behovet for effektivisering er viktige faktorer, samtidig som etterspørselen etter energi øker raskt. Det gir skremmende framtidsutsikter. Men Statoil mener at den nye virkeligheten gir nye muligheter. Ved å gripe disse mulighetene, kan vi forme energiframtiden.

Arctic circle icon

GEOPOLITIKK
 
Ny global dynamikk

Tempered earth icon

ENERGI
 
Økende etterspørsel, nye markeder

Platform icon

OLJE OG GASS
Press på marginer

Sunshine and rain icon

KLIMA
Overgang til lavkarbonløsninger

NY VIRKELIGHET, NYE MULIGHETER
Verden står overfor konkurrerende utfordringer. Befolkningsvekst og økonomisk vekst fører til en rask økning i etterspørselen etter energi over hele verden, en utvikling som ventes å fortsette i overskuelig framtid. Men den geopolitiske utviklingen, en konjunkturnedgang i oljeprisene og overgangen til en lavkarbonøkonomi utfordrer samtidig de tradisjonelle måtene vi finner, produserer og forbruker energi på.

Det nye landskapet betyr at det for Statoil ikke er aktuelt å fortsette som før. I stedet for å stikke hodet i sanden ønsker vi å imøtekomme dette og å være en del av løsningen. Statoil mener at det som  kan oppleves som trusler faktisk er muligheter. Nye markeder åpner seg, og nye teknologier dukker opp. Utfordringen for oss er å gripe disse mulighetene.

Det foregår store endringer i energilandskapet, og de vil påvirke alle landene i verden.

– Fatih Birol, leder for det internasjonale energibyrået IEA.

Det kreves betydelige endringer, både i Statoil og i bransjen, for å snu den nye virkeligheten til nye muligheter. Vi må endre vår tankemåte og se på radikale endringer, være enda mer åpen og samarbeidsvillig, være konkurransedyktig til enhver tid, og spille en aktiv rolle i overgangen til en lavkarbonøkonomi. Selvfølgelige er det ikke enkelt å gjøre disse endringene. Men vi mener at hvis Statoil lykkes på disse områdene, vil det gi selskapet muligheten til fortsatt å spille en viktig rolle i energiforsyningen i framtiden.

Her ser vi nærmere på hvordan Statoil tilpasser seg den nye virkeligheten. 

SAMARBEIDER FOR Å ENDRE BRANSJEN
På mange måter er Statoil i en god posisjon til å konkurrere fordi vi har klart å tilpasse oss dagens utfordrende situasjon. Behovet for å øke drifts- og kostnadseffektiviteten som følge av lavere oljepriser, gir Statoil muligheten til å bygge videre på sine sterke sider i samarbeidet med andre. Samtidig som dette ikke alltid har vært en selvfølge i olje- og gassindustrien, er behovet for samarbeid mer tydelig enn noensinne.

Statoil har en stolt historie når det gjelder nyskaping og samarbeid. Det er faktisk nøkkelfaktorer i vår virksomhet. Vi mener at vi kan gå lengre og raskere ved å samarbeide med andre enn om vi står alene. Som et eksempel har vi nylig startet vellykkede programmer med eksterne parter for å redusere gassfakling og utvikle verdens første liner-boringssystem, en teknologi som reduserer driftsrisiko. Vi er også involvert i samarbeidsprosjekter, for eksempel i utvikling av undervannsteknologi.

Vår evne til nyskaping og flytting av teknologigrenser har gitt oss muligheten til å lete på steder som regnes for å være for vanskelige, for kalde og for dype. Vi erkjenner at bare gjennom fortsatt nyskaping og økt samarbeid kan vi endre bransjen når den nå går inn i en omstillingsperiode. For å lykkes må vi gjøre det samme arbeidet på en enklere og smartere måte. Det innebærer ikke bare å kutte kostnader ved å gjøre mindre, men å finne årsaken til et problem og løse det, slik at vi kan gjøre mer med mindre.

LEVERER ENERGI TIL EN LAVKARBONFRAMTID
Etter hvert som etterspørselen etter energi øker, vil olje og gass fortsatt være en viktig del av energimiksen i framtiden. Men vi er nødt til å gå over til en lavkarbonverden. Statoil anerkjenner den samstemte enigheten blant vitenskapsfolk om menneskeskapte klimaendringer, og er fast bestemt på å være den mest karboneffektive olje- og gassprodusenten.

Samtidig ser Statoil behovet for å bruke fornybar energi til strømproduksjon i stadig større grad i framtiden, og derfor utnytter vi også de mulighetene som finnes innen fornybare energi. Statoil har derfor opprettet et forretningsområde, «Nye energiløsninger», som arbeider for å skape verdi for selskapet på det nye energiområdet, og bygge videre på den betydelige erfaringen vi har opparbeidet oss hittil med havvind og karbonfangst og -lagring. Ved å kombinere vår kjernekompetanse, som er utviklet gjennom flere tiår med erfaring fra olje- og gassindustrien, med lidenskapen for å utvikle nyskapende teknologier, er Statoil i en god posisjon til å utnytte mulighetene innen fornybar energi.

Men Statoil kan ikke gjøre dette alene. Vi behøver bransjefellesskap og samarbeid for å gjennomføre omstillingen til en lavkarbonframtid. Et eksempel på det er samarbeidet vårt med GE om «Powering Collaboration». Dette samarbeidet handler om at det er ikke nok å snakke, men vi må vise hva vi konkret gjør for å redusere CO2-utslipp.

Vi mener også at en av de mest effektive måtene å gjøre noe med klimaendringene på er å sette en pris på CO2. Det fungerer allerede i flere markeder over hele verden, blant annet Norge, og vi arbeider aktivt for at flere myndigheter skal sette en pris på CO2-utslipp.

FORMER ENERGIFRAMTIDEN

KONKURRANSEDYKTIG TIL ENHVER TID
I likhet med alle selskaper blir Statoils virksomhet formet av markedene: markedene for våre produkter, våre ansatte og våre ideer. For å lykkes må vi være konkurransedyktige til enhver tid i disse markedene. Det er lett å være konkurransedyktig når tidene er gode. Det er ikke like enkelt når det er vanskelige tider for bransjen.

Men dette burde likevel være naturlig for olje- og gassindustrien. Tenk på det slik: Når vi plasserer en plattform i havet, konstruerer vi den ikke bare for solskinnsdager og stille hav. Vi lager den slik at den kan tåle en storm – og til og med en 100-årsbølge. Det samme gjelder når vi skal bygge opp et selskap. Vi må forme selskaper slik at de tåler dager med dårlig vær også, ikke bare godt vær.

For å oppnå dette vil Statoil fortsatt være nyskapende og flytte grensene for teknologi og innovasjon. Vi vet at det er bare ved å fortsette nyskapingen vi kan endre industrien når den går inn i en omstillingsperiode.

Men den nye virkeligheten betyr at Statoil må gjøre dette på en måte som er enklere og smartere. Det innebærer en endring i tenkemåte og kultur. Det betyr kostnadskutt og mer effektive arbeidsprosesser. Våre styrker, som er samarbeid, nyskaping og å finne nye løsninger, vil føre til at vi kan forme en ny energiframtid som passer alle.