Formålet vårt er å skaffe energi som verden trenger, samtidig som vi gjør det på en bærekraftig og ansvarlig måte. Dette er ingen enkel oppgave, men vi tror fullt og fast på at det er mulig — med de rette medarbeiderne, og med brennende engasjement og nysgjerrighet.

VÅRE ANSATTE: FORMER ENERGIFRAMTIDEN

En av de største utfordringene verden står overfor i dag, er overgangen til et globalt lavkarbonsamfunn, samtidig som vi skaffer den energiforsyningen som kreves for å møte en rask økning i etterspørselen etter energi over hele verden. I Statoil er vi ved selve kjernen i denne utfordringen. Selv om det kan virke uoverkommelig, tror vi at det er mulig å finne en løsning. Hvorfor er vi så optimistiske? Ganske enkelt på grunn av medarbeiderne våre.

I vår bransje handler alt om problemløsning. Helt fra begynnelsen av har energiindustrien stadig vært nødt til å fornye seg for å overleve og vokse. Vi har måttet effektivisere, tilpasse oss nye omgivelser og opprettholde konkurranseevnen i en bransje som hele tiden endrer seg. Og i Statoil har løsningen på disse utfordringene alltid kommet fra medarbeiderne våre.

Vi er sikre på at det igjen er våre ansattes lidenskap og engasjement, enten det er i dag eller i framtiden, som vil gjøre overgangen til en ny energiframtid mulig.

Det skjer grunnleggende endringer i bransjen vår. Vår oppgave er å gjøre dem om til muligheter. For å klare det må vi jobbe sammen for å skape framtidens Statoil. Alle våre ansatte har evne til å påvirke hvordan framtiden vår skal se ut.

– Eldar Sætre, konsernsjef

LIDENSKAP FOR FRAMTIDEN

I Statoil er lidenskap ikke bare et abstrakt ideal, men det som gir oss et konkurransefortrinn. Lidenskap er det som driver våre ansatte til å forme energiframtiden og løse de utfordringene vi står overfor i dag. Der andre ser problemer, ser vi muligheter. For oss betyr lidenskap innovasjon, samarbeid og en innstilling om å gjøre ting annerledes.

Orion

MØT VÅRE MEDARBEIDERE
Statoil er et internasjonalt energiselskap med over 20.000 ansatte i mer enn 30 land. Vår virksomhet strekker seg fra produksjon av om lag 70 prosent av olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel og utvikling av vindkraft utenfor kysten av Storbritannia til produksjon av olje og gass i Afrika og bygging av installasjoner i Sør-Korea. Det som binder disse ulike aktivitetene og menneskene sammen er en felles lidenskap for å flytte grenser for hva som er mulig. Under kan du møte noen av de beste medarbeiderne i vår bransje.