Vi omdanner ressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet

Vi anvender vår kompetanse og teknologi for å forsyne en voksende befolkning med energi — på en ansvarlig måte. Dette er førende for oss mens vi arbeider for en framtid med bærekraftig og rimelig energi for alle.

globe icon

Skaffer energi til 170 millioner mennesker hver dag 

platform icon

Verdens største
offshore-operatør 

people icon

20.500
ansatte

Kort om Statoil

Vi er et norsk energiselskap med virksomhet i mer enn 30 land.

Siden 1972 har vi drevet leting etter samt utvikling og produksjon av olje og gass på norsk sokkel, hvor vi er en ledende operatør. Fra tidlig på 90-tallet har vi bygget opp en global virksomhet med et sterkt fotfeste i Europa, Afrika, Nord-Amerika og Brasil. Vi har utviklet en portefølje av nye energiløsninger, som i dag forsyner 650.000 britiske hjem med vindkraft.

Vi skaper verdi gjennom sikker og effektiv drift, nyskapende løsninger og teknologi.

Statoils konkurransekraft er grunnlagt på vår verdibaserte prestasjonskultur, med hovedvekt på åpenhet, samarbeid og kontinuerlige driftsforbedringer.

Hvis du ikke er kjent med Statoil fra før, lurer du kanskje på hva vi gjør, hvordan og hvorfor vi gjør det, og hvor vi er. Du finner de viktigste resultatene våre i selskapets kvartals- og årsrapporter og bærekraftrapporter, og vårt syn på framtiden på siden om energiperspektiver. Vi er 67% eid av den norske staten og etter en delvis privatisering i 2001, er vi notert på børsene i Oslo og New York med børskodene STL og STO. Du kan følge kursutviklingen for aksjen vår på siden for Investor Relations, og følge med på siste nytt på Media-siden. Vi tror at effektiv eierstyring og selskapsledelse er grunnlaget for en veldrevet virksomhet, at alle ulykker kan unngås, og at sikkerhet og sikring må komme først i alt vi gjør. Våre verdier  uttrykker Statoils kraft og energi på sitt beste, og om de gir gjenklang hos deg, kan du kanskje tenke deg å jobbe for oss  eller bli leverandør til Statoil? Og til slutt, hvis du ønsker å finne ut mer om oss, hvorfor ikke gjøre det gjennom å lese våre historier

old-statoil-logo

1972

14. juni: Grunnlagt som
Den norske stats oljeselskap a.s.

Eldar Sætre

Konserndirektør siden 15. oktober 2014

office-location

HK

Hovedkontor: Forusbeen 50,
4035 Stavanger, Tlf.: +47 51 99 00 00

Våre sosiale medier

Statoil deltar aktivt i sosiale medier - og vi oppfordrer deg til å dele dine synspunkter med oss. Slik finner du våre kanaler: 

  Våre verdier

Våre verdier viser innstillingen og energien i Statoil når selskapet er på sitt beste. De er viktige for at vi skal lykkes over tid i et konkurransepreget forretningsmiljø, og er derfor sentrale i vårt styringssystem. De er en pådriver for våre prestasjoner, veileder oss i hvordan vi skal utføre vår virksomhet og samarbeide med våre eksterne interessenter, eller løse et etisk dilemma.

Our company values

Måten vi jobber på er like viktig som målene vi oppnår. Vi tror at konkurransedyktig avkastning til våre aksjonærer best oppnås gjennom en verdibasert prestasjonskultur, strenge etiske krav og retningslinjer for atferd som fremmer personlig integritet.

 Vi setter absolutte krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Vi har som mål å dekke det behovet for energi som er nødvendig for videre økonomisk og sosial utvikling, samtidig som vi opptrer ansvarlig overfor våre omgivelser og gjør en aktiv innsats for å bekjempe de globale klimaendringene.

I løpet av bare førti år har selskapet vårt utviklet seg til å bli verdens fremste offshore-operatør og nest største leverandør av naturgass til det europeiske markedet. Nå har vi begynt på en enda større oppgave: Vi former energiframtiden.

Mens andre olje- og gasselskaper er fornøyde med å gjøre det de alltid har gjort for å levere energi til verden, vet vi i Statoil at det alltid finnes en bedre måte. En mer innovativ måte. En mer bærekraftig måte. Fordi vi ser annerledes på det. Vårt mål om å redusere utslippene er bare en del av målet om å bli verdens mest karboneffektive olje- og gassprodusent.

Vårt engasjement driver oss stadig videre: Vi vil ikke bare ha løsninger som fungerer, men løsninger som fungerer bedre.

 

Kan et olje- og gasselskap være del av en bærekraftig energiframtid? Vi jobber aktivt for å redusere klimautslipp, sette en pris på karbon, utvikle ressurser på en ansvarlig måte, og skape varige verdier i lokalsamfunnene. Vår industri er en nødvendig del av løsningen. Vi har som mål å bli anerkjent som verdens mest karboneffektive olje- og gassprodusent, og for å skape varige verdier i lokalsamfunnene.

GGFR grey logo
FTSE logo in grey
Corporate Knights logo

Statoil har utviklet seg sammen med den norske oljeindustrien, som fikk sin begynnelse sent på 60-tallet. I dag er selskapet en av verdens største leverandører av olje og gass.

I 1972 ble Den norske stats oljeselskap AS, Statoil, opprettet, og to år senere ble Statfjord-feltet funnet i Nordsjøen. I 1979 ble Statfjord-feltet satt i produksjon, og i 1981 ble Statoil det første norske selskapet som fikk operatøransvar for et felt, på Gullfaks i Nordsjøen.

Vi vokste betydelig på 80-tallet gjennom utvikling av de store feltene på norsk sokkel (Statfjord, Gullfaks, Oseberg, Troll, m.fl.). Vi ble også en stor aktør i det europeiske gassmarkedet ved å sikre store salgsavtaler for utbygging og drift av gass transportsystemer og terminaler. I løpet av det samme tiåret ble vi involvert i produksjon og markedsføring i Skandinavia og etablerte et omfattende nettverk av bensinstasjoner.

Siden 2000 har virksomheten vokst som følge av betydelige investeringer på norsk sokkel og internasjonalt. I 2001 ble Statoil notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange, og det begynte en ny epoke i konsernets historie. Vi etablerte virksomhet i Algerie, Aserbajdsjan, Gulf of Mexico, Nigeria og Angola, og en rekke andre land.  

Vår evne til å realisere det fulle potensialet på norsk sokkel ble styrket gjennom fusjonen med Hydros olje- og gassdivisjon 1. oktober 2007, noe som gjorde oss til verdens største offshoreoperatør. Etter fusjonen ble vi partner i Brasils Peregrino-feltet, og senere operatør. Vi leverte verdens lengste flerfaserørledninger på Ormen Lange og Snøhvit gassfelt, og det gigantiske Ormen Lange-utbyggingen ble gjennomført.

De siste årene har vi brukt våre fagkunnskaper til å utforme og styre operasjoner i forskjellige miljøer, for å øke vår oppstrømsvirksomhet utenfor vårt tradisjonelle område som er offshore-produksjon. Dette omfatter utvikling av tungolje- og skifergassprosjekter.

Den 1. oktober 2007 fusjonerte Statoil med Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet. Norsk Hydros oljehistorie strekker seg tilbake til sent på 60-tallet, og selskapet var en av rettighetshaverne da det store Ekofiskfeltet ble funnet i Nordsjøen i 1969.

Statoil har vært en av de mest sentrale aktørene i norsk oljeindustri, og har bidratt til å utvikle Norge til et moderne industriland. I dag er Norge en av verdens mest produktive petroleumsprovinser, og en testlab for teknologiutvikling.

I 2010 noterte vi Statoil Fuel & Retail ASA på Oslo Børs, samtidig som vi reduserte våre andeler gjennom nedsalg i virksomheten knyttet til bensinstasjonene. I 2012 solgte vi alle våre gjenværende andeler i Statoil Fuel & Retail ASA.

Vi deltar i prosjekter som ser på andre energiformer, som for eksempel havvind og karbonfangst og -lagring, for å møte det framtidige behovet for økt energiproduksjon, utvidet energiforsyning og bekjempelse av negativ klimapåvirkning.

Oppdag mer om vår historie på Faceboook.

Statoil sponsormidler

Vi er glade for å kunne støtte talentfull ungdom innen sport, kultur og utdannelse, og hjelpe dem til å bli Morgendagens helter.

HOT winner 2015
statoil sponsored skier
Photo of children looking at Lego truck during Lego League

Vår suksess skyldes i stor grad mennesker med evne og vilje til å tenke annerledes, mennesker som forsøker å gjøre det umulige mulig, og som har kompetanse og utholdenhet til å jobbe hardt for å oppnå enestående resultater.

Skal vi lykkes i framtiden trenger vi flere slike mennesker. Ikke bare vi, men samfunnet vi lever i og av. Vi kaller dem morgendagens helter.

Helter inspirerer oss og binder oss sammen. Vi har behov for noen å se opp til, noen som bidrar med store opplevelser. I tillegg til kulturlivet og idretten, trenger vi også helter innen utdanning — fordi vi trenger spesialiserte fagfolk til å løse de store utfordringene verden står overfor. Målet vårt er å inspirere talentfulle personer til å stå på for å lykkes.

Sponsoravtaler gjør at vi kan bidra til lokalsamfunnene, og vi har derfor valgt å støtte talentutvikling gjennom programmet "Morgendagens helter," som er utformet for å inspirere talentfulle personer til å stå på for å lykkes i idrett, kultur og utdanning. Til glede for dem selv og alle oss andre. 

Følg Morgendagens helter på Facebook, eller les mer om våre kampanjer ved å klikke på knappene nedenfor.

For å lære mer om hvordan du kan søke om sponsormidler fra Statoil, vennligst følg lenken under. 

*Alle fakta og tall er hentet fra vår siste årsrapport med mindre en annen kilde er oppgitt.