Konsernsjefen har ansvaret for den daglige driften og legger frem forslag til strategi, mål, tiltak, regnskaper og viktige investeringer for konsernets ledergruppe. Her er konsernets ledergruppe.

Eldar Sætre
Konsernsjef i Statoil ASA 

Jannicke Nilsson
Chief operating officer 

Hans Jakob Hegge
Konserndirektør, økonomi og finans 

Lars Christian Bacher
Konserndirektør
Utvikling og produksjon internasjonalt 

Arne Sigve Nylund 
Konserndirektør
Utvikling og Produksjon Norge  

Torgrim Reitan
Konserndirektør
Utvikling og produksjon USA  

Margareth Øvrum
Konserndirektør
Teknologi, prosjekter og boring 

Tim Dodson
Konserndirektør
Leting 

Jens Økland
Konserndirektør
Markedsføring, Midtstrøm & Prosessering  

John Knight
Konserndirektør
Global strategi og forretningsutvikling 

Irene Rummelhoff
Konserndirektør
New Energy Solutions