Det går an å ha to tanker i hodet på én gang. For å møte verdens økende energibehov, leter vi etter olje og gass samtidig som vi satser innenfor fornybar energi. Det er ingen motsetninger i dette. Begge deler i fullt mulig—og nødvendige—innenfor rammene til parisavtalen. Lær mer om hvordan vi omdanner ressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet.

Investorer: neste tegningsperiode for scrip-utbytte begynner 20. november.

Nyheter

Her finner du siste nytt om Statoil—og hele nyhetsarkivet vårt de siste årene.

Tidligere har forybar energi krevd store subidier eller skattelette. Det landskapet er i rask endring, sier CEO Eldar Sætre i dette podcast-intervju med POLITICO’s “EU Confidential” denne uken. «I våre nyeste prosjekter nærmer vi oss offshore vindkraft uten subsidier. Det er en fantastisk reise». 

Ubemannede fabrikker på størrelse med en fotballbane på havbunnen? Bore sidelengs i kilometer under bakken, til og med rundt svinger? Oppfinnelsene som disse har vært avgjørende for oss—men de inspirerer også løsninger langt utenfor oljeindustriens grenser.

Hadde noen fortalt deg i 2014 at break-even prisen for Johan Castberg-prosjektet en gang skulle ned i under 35 dollar per fat, og til 27 dollar for Statoils portefølje under ett, hadde du trodd på dem da? I 2014 var jo dette utenkelig for de fleste—men, så skjedde det noe fort. 

Har du lyst til å jobbe i Statoil?

Samtlige ledige stillinger i Statoil lyses ut på våre nettsider. Se våre ledige stillinger og sende oss gjerne en søknad.

Aktuelle temaer

Vi støtter morgendagens helter

Veien er målet, heter ordtaket. Og kanskje er dette den beste måten å ta vare på talentene våre på. Ved å legge til rette for at hver dag blir en god treningsdag, en god studiedag eller bare en god dag for hvile. Møt talentene våre i kampanjen. 

Er du leverandør og vil møte oss?

Statoil inviterer til leverandørdager i Stavanger, Oslo, Bergen, Kristiansand, Stjørdal, Hammerfest og Kristiansund. Møt sentrale personer i Statoils ledelse for informasjon og dialog. 

Her finner du oss i Norge

Norge utgjør ryggraden i vår virksomhet, og hovedkontoret vårt ligger i Stavanger. Konsernfunksjonene er fordelt mellom Oslo og Stavanger. Vi er den største operatøren på norsk sokkel, og samarbeidspartner på en rekke felt. Her er våre viktigste kontorsteder i Norge. 

Klar for 40 nye år i Norge.

Vi tror på en lys framtid for norsk sokkel.

Etter 40 år med olje- og gassaktiviteter i Norge har vi mye å være stolte av – men vi er fortsatt bare halvveis! Selv om det er en krevende tid for bransjen, er prosjektporteføljen vår større i dag enn noen gang før. Vi har store forventninger til norsk sokkel, og vi har planer om å drive omfattende virksomhet der i flere tiår framover. Vi tror det vil være mulig å opprettholde en lønnsom og bærekraftig produksjon der i 40 år til.

En internasjonal energiaktør

Statoil deltar aktivt i flere av verdens viktigste olje- og gassprovinser, og våre internasjonale satsninger ventes å stå for mesteparten av vår fremtidige vekst. Mye av den spesialiserte teknologien og kompetansen vi tar med oss til fjernere himmelstrøk har blitt utviklet under krevende forhold på norsk sokkel. 

US shale interest owners: key information

Modern Slavery Statement

*Alle fakta og tall er hentet fra vår siste årsrapport med mindre en annen kilde er oppgitt.